Full Stack Web Development

מידע וסילבוס - קורס תכנות Full Stack

קורס Full Stack לסביבת Web משלב פיתוח צד שרת ופיתוח צד לקוח באותו הקורס, כיום על המפתח לדעת Back-End שהוא צד השרת ו Front-End שהוא צד הלקוח, שילוב הפיתוח של שניהם נקרא: Full Stack. מפתחי Full Stack שולטים במגוון רחב של יכולות טכנולוגיות, המאפשרות בניית מסכים אינטראקטיביים והצגה דינאמית של המידע. לשם כך יילמדו במסגרת הקורס מספר שפות תכנות, כאשר השפה העיקרית בצד השרת היא: Node.JS’ ובצד הלקוח:
.Angular 6 , React , CSS3 , HTML5 , Java Script
Node.js  היא הסביבה המאפשרת לנו הרצה של JavaScript בצד השרת למגוון של פעולות.
Node.js היא שפה גמישה, מונחית אירועים ואסינכרונית המאפשרת גמישות רבה וביצועים מצוינים

הבנת טכנולוגיות האינטרנט השונות
פיתוח אתרים בשפות היסוד: HTML, JavaScript & CSS
פיתוח סקריפטים צד לקוח ב- JavaScript
פיתוח אפליקציות ואתרי אינטרנט בצד שרת באמצעות שפת Node .JS
בסיסי נתונים Mongo DB, SQL, NoSQL
פיתוח אפליקציות ואתרי אינטרנט בצד שרת באמצעות שפת Node .JS
הכרה ושימוש בטכנולוגית AJAX & jQuery
הבנת עקרונות הפיתוח בתכנות מונחה עצמים (Object Oriented)
הכרת שיטות שונות להעברת מידע – טקסט, XMLJSON
הכרת סט הכלים Angular ו-React
ניהול הפרויקט בצד הלקוח בשיטת Agile
MatrializeCSS ו- Bootstrap 
UI/UX
יישום הלכה למעשה באמצעות פרויקט שייבנה באופן הדרגתי מתחילת הקורס וילווה את אבני היסוד השונות אשר יילמדו בקורס.

המסלול מיועד לבעלי היכרות עם עולם האינטרנט וידיעת השפה האנגלית. אין צורך בידע מוקדם בתכנות.

המסלול יועבר במתכונת של לימודי ערב: 2 מפגשים בשבוע בין השעות 17:30-21:30, במשך כ-8 חודשים.

סה”כ 330 שעות אקדמיות.

נוכחות והשתתפות פעילה ב80% מהקורס ופיתוח אפליקציה.

הנושאים שיילמדו בקורס תיכנות Full Stack - סילבוס להורדה

לשיחה / תאום פגישה עם יועץ לימודים: