קורסים קרובים

חודש מרץ 2020

נושא
משך
צפי פתיחה
From JavaSE 9.0 to 11.0
16 שעות
24.3.2020
Developing Mobile Apps with Android
32 שעות
25.3.2020
Java Programming
40 שעות
26.3.2020
Developer Training Spark&Hadoop
32 שעות
29.3.2020
The Complete Spring Framework
40 שעות
30.3.2020
Linux Fundamentals
40 שעות
30.3.2020
Advanced Linux Admin
40 שעות
31.3.2020
קורסים קרובים
קורסים קרובים

חודש אפריל 2020

נושא
משך
צפי פתיחה
Effective Java
24 שעות
21.4.2020
DevOps – Concepts
32 שעות
22.4.2020
Python Programming
24 שעות
23.4.2020
Java 8.0
24 שעות
26.4.2020
Node.JS basic
32 שעות
27.4.2020
Java Performance Optimization
24 שעות
30.4.2020

מעוניינים לדעת עוד ?